Bestilling av møtemat til påfølgende dag sendes kantinen innen kl. 13.00.