Patientmeny

Sommarmenyer v.24 - lördag v.35


Grundkost - sommar & midsommar
Meny Grundkost v. 26, 29, 32, 35
Meny Grundkost v. 24, 27, 30, 33
Meny Grundkost v.28, 31, 34


Barnmeny - sommar & midsommar
Barnmeny v. 26, 29, 32, 35
Barnmeny v. 24, 27, 30, 33
Barnmeny v.28, 31, 34


Konsistensanpassad - sommar & midsommar

Meny Grov paté v. 26, 29, 32, 35
Meny Grov paté v. 24, 27, 30, 33
Meny Grov paté v.28, 31, 34


Meny Timbal v. 26, 29, 32, 35
Meny Timbal v. 24, 27, 30, 33
Meny Timbal v.28, 31, 34


Meny flytande / tjockflytande v. 26, 29, 32, 35
Meny flytande / tjockflytande v. 24, 27, 30, 33
Meny flytande / tjockflytande v.28, 31, 34


Gelékosten är samma som grundmenyn

Specialkost - sommar & midsommar

Meny Skonkost v. 26, 29, 32, 35
Meny Skonkost v. 24, 27, 30, 33
Meny Skonkost v.28, 31, 34


Meny proteinreducerad v. 26, 29, 32, 35
Meny proteinreducerad v. 24, 27, 30, 33
Meny proteinreducerad v.28, 31, 34


Meny Fettreducerad v. 26, 29, 32, 35
Meny Fettreduceradv. 24, 27, 30, 33
Meny Fettreducerad v.28, 31, 34



Grundmenyer fr.o.m. v.5 - v.23

Grundkost
Meny Grundkost v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Grundkost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Grundkost v. 7, 10, 13, 16, 19, 22

Kylda matlådor 
Meny Kylda Matlådor v. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Kylda Matlådor v. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Kylda Matlådor v. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22

Barnmeny
Barnmeny v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Barnmeny v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Barnmeny v.7, 10, 13, 16, 19, 22

Konsistensanpassad kost
Meny Grov paté v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Grov paté v. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Grov paté v. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22

Meny Timbal v. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Timbal v. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Timbal v. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 

Meny Flytande/Tjockflytande v.5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Flytande / Tjockflytande v.3,6,9, 12, 15, 18, 21
Meny Flytande / Tjockflytande v.4,7,10,13,16, 19, 22

Meny Gelé v. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Gelé v. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Gelé v. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22
 
Specialkost
Meny Skonkost v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Skonkost v.6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Skonkost v 7, 10, 13, 16, 19, 22

Meny Proteinreducerad kost v. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Proteinreducerad kost v.6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Proteinreducerad kost v.7,10, 13, 16, 19, 22

Meny Fettreducerad kost v.5, 8, 11, 14, 17, 20, 23
Meny Fettreducerad kost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21

Meny Fettreducerad kost v. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22


Önskekost

    


  

Beställningsmeny Patient

Patient & Anhörigkupong

Hantering av anhörigkupong och patientkuponger sker enligt rutinen nedan, klicka på länken för att öppna dokumentet.