Patientmeny


Sommarmenyer v.22 - v.35


Sommarmeny Grundkost

Meny Grundkost v.22, 25, 28, 31, 34

Meny Grundkost v.23, 26, 29, 32, 35

Meny Grundkost v.24, 27, 30, 33


Sommarmeny Kylda matlådor

Meny Kylda matlådor v.22, 25, 28, 31, 34

Meny Kylda matlådor v.23, 26, 29, 32, 35

Meny Kylda matlådor v.24, 27, 30, 33


Sommarmeny Barnmeny

Barnmeny v.22, 25, 28, 31, 34

Barnmeny v.23, 26, 29, 32, 35

Barnmeny v.24, 27, 30, 33


Sommarmeny konsistensanpassad kost

Meny Grov paté v.22, 25, 28, 31, 34
Meny Grov paté v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Grov paté v.24, 27, 30, 33

Meny Timbal v.22, 25, 28, 31, 34

Meny Timbal v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Timbal v.24, 27, 30, 33


Meny Flytande/ tjockflytande  v.22, 25, 28, 31, 34
Meny Flytande/ tjockflytande  v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Flytande/ tjockflytande v.24, 27, 30, 33

Meny Gelé  v.22, 25, 28, 31, 34

Meny Gelé v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Gelé v.24, 27, 30, 33

Sommarmeny Specialkost

Meny Skonkost  v.22, 25, 28, 31, 34
Meny Skonkost v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Skonkost v.24, 27, 30, 33


Meny proteinreducerad kost v.22, 25, 28, 31, 34
Meny proteinreducerad kost v.23, 26, 29, 32, 35
Meny proteinreducerad kost v.24, 27, 30, 33

Meny Fettreducerad kost v.22, 25, 28, 31, 34

Meny Fettreducerad kost v.23, 26, 29, 32, 35
Meny Fettreducerad kost v.24, 27, 30, 33

Grundmenyer t.o.m v.21


Grundkost

Meny Grundkost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21

Meny Grundkost v. 7, 10, 13, 16, 19
Meny Grundkost v. 8, 11, 14, 17, 20


Kylda matlådor 
Meny Kylda Matlådor v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Kylda Matlådor v. 7, 10, 13, 16, 19,
Meny Kylda Matlådor v. 8, 11, 14, 17, 20,


Barnmeny

Barnmeny v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Barnmeny v. 7, 10, 13, 16, 19,
Barnmeny v. 8, 11, 14, 17, 20,

Konsistensanpassad kost

Meny Grov paté v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Grov paté v. 7, 10, 13, 16, 19,

Meny Grov paté v. 8, 11, 14, 17, 20,


Meny Timbal v.  6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Timbal v.  7, 10, 13, 16, 19,

Meny Timbal v. 8, 11, 14, 17, 20,  

Meny Flytande / Tjockflytande v.  6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Flytande / Tjockflytande v.7, 10, 13, 16, 19,
Meny Flytande / Tjockflytande v.8, 11, 14, 17, 20,

 
Meny Gelé v6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Gelé v. 7, 10, 13, 16, 19,

Meny Gelé v. 8, 11, 14, 17, 20,
 
Specialkost

Meny Skonkost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Skonkost v. 7, 10, 13, 16, 19,
Meny Skonkost v. 8, 11, 14, 17, 20,


Meny Proteinreducerad kost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Proteinreducerad kost v. 7, 10, 13, 16, 19,
Meny Proteinreducerad kost v.8, 11, 14, 17, 20,Meny Fettreducerad kost v. 6, 9, 12, 15, 18, 21
Meny Fettreducerad kost v. 7, 10, 13, 16, 19,

Meny Fettreducerad kost v. 8, 11, 14, 17, 20,
Önskekost