Manualer

Här finner du manualer och övrig information.

Mellanmål i vården
Mellanmål kan beställas på tre olika sätt, läs mer om detta i broschyren "Mellanmål i vården". Kolla även i guiderna för att se hur beställningarna går till i Saffron. 

Önskekost
Det finns nu en övrigt knapp för önskekost. Här beställer du önskekost som inte finns i den färdiga menyn. Ta en titt i lathunden för att se hur du gör. Tänk på att även avvikande koster som tex jodfri, slaggfri m.m. beställer ni under samma knapp.


Hitta energiberäkning av måltid i Saffron
Det är enkelt att se vilket energiinnehåll en måltid har. Ta en titt i Lathunden så lär du dig snabbt hur man gör!

Lathund energiberäkning

Fläckig Potatis - Barskepotatis bästa kvalité
Potatisen som vi använder är av bästa kvalité. Läs mer om varför den är den bästa sorten på marknaden och varför den är fläckig.